ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 7 กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม. 10300
Phone | Fax : (+66)02-282-2816 eMail : staff@dlthailand.com